Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 9 SAYI : 98 ARALIK 2023
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Medeniyetimizi Kuranlar

Aydınlanma, Bilim ve Bireyleşme
Şafak URAL
“Aydınlanma” denilince akla XVIII. yy gelir. Ve eğer “Aydınlanma nedir?” gibi bir soru sorarsak, akla gelebilecek en kısa cevap, I. Kant’ın “insanın bilerek düşmüş olduğu ergin olmama durumdan kendi çaba …....

Farabi
Kırmızılar
Farabi, ilk ve belki de en önemli Türk - İslam filozofudur. Aristoteles’in felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. İslam felsefe geleneğinde Aristoteles “ilk öğretmen”, onun yetkin .....

Türkiye Filistin Olmasın
Hilmi ÖZDEN Filistin’de 1897 yılında doğan bir bebek 1947 Yılında eğer hayatta ise veya göç etmediyse 50 yaşında İsrail vatandaşı olmuştu. 1 milyon Filistinlinin Siyonist terörizmi sonucu 800 bini 1947’ye kadar göç etmişti[2]. Emperyalistler .....

Habermas’ın “Filistin” Yanılgısı
Esat ARSLAN Bilimsel ve de biraz teknik düzeyde fikir beyan etmeden sık sık söylediğim bir varsayımı sizlere de anımsatmak istiyorum. Her zaman söylerim, sosyal bilimlerde de bir laboratuvar olduğunu. Peki, o nedir? “Karşılaştırma .........
Yahudiler Filistin’de Nasıl Toprak Sahibi Oldu? İsrail Nasıl Kuruldu? Fazlı KÖKSAL İbni Haldun “bir su damlası nasıl diğer su damlalarına benzer ise bir milletin geleceği de geçmişe aynen benzer” derken ne kadar haklıdır. Geçmişten ders alabilsek tarih niye tekerrür etsin. Gazze İsrail tarafından işgal......... ........

Her Meslek Mensubunun İyisi İyidir Kenan EROĞLU Ülke ve devlet hakkında sürekli olumsuz düşünceler serdedenler, acaba kendi mesleklerinde ne kadar başarılılar ve kendi mesleklerini icra ederken hak ve adaletten ayrılmamışlar mıdır? Devletin milletin ......

Amor Fati” Ne?
Orhan ARSLAN Tanrı her şeyi biliyorsa, benim o bilgiye göre hayat sürmemi istiyorsa beni buraya gönderip sınamasına ne gerek var? Senaryoyu o yazmışsa, ben de oyuncuysam niçin sorumluyum? Kullanmayacaksam, bana verilen .....
Aksiyolojik Gelişim Sürecinin Dini Pratikteki İzdüşümü İbrahim ÇETİNTAŞ “Değer ilmi” olarak ifade edilen aksiyoloji; ontoloji ve epistemolojiden sonra felsefî düşüncenin üçüncü temel alanını oluşturmaktadır. Buna göre, ontolojik alanda bir varlığı, epistemolojik alanda bir hakikati ......
Fârâbî’nin Şehirden Bütün Dünya Devletlerini İçine Alarak Genişleyen Evrensel Medeniyet Algısı ve Felsefi, Teolojik Temelleri
Ayşe Sıdıka OKTAY Medeniyet, Osmanlıların “civilisation” sözcüğünün karşılığı olarak icat ettikleri bir kelimedir ve Türkçe’de ilk defa Sadık Rıfat Paşa tarafından 1838 yılında kullanılmaya ............
İslam Medeniyetinin Temelleri ve Tarihi Gelişim Süreci
Vesile ŞEMŞEK İslam Medeniyeti, bu dini kabul etmiş milletlerin, İslam’ın etkisi altında kalarak meydana getirdikleri medeniyetin ortak tanımıdır. Bu kavram, Müslümanlığı kabul etmiş milletlerin tarihinde ayrı ayrı incelenemeyeceği .......

Ahmet Yesevi ve Türk Bilgelik Geleneği Mustafa YILDIZ Türk İslam medeniyet dünyasında Hoca Ahmet Yesevi’nin açmış olduğu ve Hacı Bektaş Velî ve Yunus Emre gibi düşünürlerle süregiden bilgelik geleneğinin söylem yapısı, toplumun en alt tabakalarına varıncaya değin ........
Kültürümüzün yıldızları
Büyük Türk denizcisi - Haritaların efendisi: PİRÎ REİS
Ali Alper ÇETİN Pirî Reis, hazırladığı haritaları Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e sunmuş, daha sonra, padişahın emriyle denizden Mısır Seferine katılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Rodos seferlerine katılan Pirî Reis, .......
Haber - Yorum
Türk SİHA’sını Düşüren ABD’nin Türkiye Düşmanlığı İlk Değil ki!
Celalettin YAVUZ
Irak işgali öncesinde TBMM, ABD kuvvetlerinin Türkiye üzerinden girmesini “Tezkere” ile reddedince ABD askerleri Süleymaniye’de “dost” görünümüyle yaklaştıkları Türk Özel Kuvvetler mensuplarını .......
Irak’ta Yaklaşan Fırtına: Yerel Seçimler ve Kerkük
Serhat ERKMEN
Bir şehir düşünün, 100 yıl önce keşfedilmiş milyarca varil petrolün getirdiği dev bir zenginlik üzerine oturuyor ve her gün tonlarca petrol ihraç ediyorken, yer yer çöp öbekleri, elektrik kesintileri ve benzin istasyonu kuyruklar ............
Tartışma