Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 44 HAZİRAN 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Modern Türkiye Dinî Bir Reforma mı Gidiyor?
Wilfred Cantwell SMITH
İslâm dininde bir Türk reformasyonu ihtimalini- ortaya koyarak araştırmak olacaktır. Bu işe başlamadan önce, rol oynayan iki yanlış görüşü dikkatle incelememiz gerekir. Kısaca ifade edilirse, bunların birincisi, Müslümanlığı…......
 Kut’ül Amare’de Vatan
Hilmi ÖZDEN
Üniversite Eğitim Günleri kutlamaları başlayacak. Irak bayrağının göndere çekilmesi ve Millî Marşın okunması ile törenler başlıyor. Uniter devletin Bayrağı dalgalanıyor. Herkes Irak’ın Uniter yapısını algılamayanlara, ....

Rasim Köroğlu-1
Mehmet Ali KALKAN
Rasim bizdi, Anadolu’ydu. Yaptıkları, yazdıkları,söyledikleri hiç kimseyi rahatsız etmezdi. Espri denen şeyin küfretmeden de, bel altına inmeden de yapılacağının ispatıydı. Rasim’i kızdırmayı severdim, o da beni ........
Eş’arî’nin ikmali Mâturîdî’nin ihmali: İki İmamın Gelenekleri İçerisindeki Konumlarına Dair Bağlamsal Bir Analiz Mehmet KALAYCI
İmâm Mâturîdî ve Mâturîdîlik, son yıllarda üzerinde çok sayıda araştırma ve bilimsel toplantının gerçekleştirildiği bir konu olageldi. Kısa bir zaman zarfında .........
Fethi Naci’den Bir Ramazan Anısı -
“Sevaptır, Garipsiniz!”
Muharrem DAYANÇ
Giresun’da okuma yazma bilmeyen bir anne babadan dünyaya gelen F. Naci, ekonomik açıdan dibe vurmuş bir ailede hayata gözlerini açar. Bunun göstergelerinden biri, oğlunu üniversite eğitimi için İstanbul’a gönderecek ......

Suyun Âvâreliği ve Taşın Sertliği
Turgut GÜLER Akla gelebilecek her çeşit insânî tavrın yanına bir de onların zıdlarını koyun; bunlar için harcanan vakit miktârlarını alt alta, yan yana, istediğiniz şekilde toplayın; gözleriniz başta olmak üzere bütün vücûd harîtanızı ........

Türklerin İslamiyeti Kabulü
Erkan GÖKSU
Tanınmış tarihçi Laszlo Rasonyi’ye göre “Dünya tarihinde, Türklüğün İslâm’a intisabı kadar başta önemsiz görünen, fakat sonuçta tesiri büyük olan başka bir hadise gösterilmez.” Gerçekten de Türklerin .......

Batı Göçümüz
Hasan KAYIHAN
Neredeyse üç çeyrek yüzyıl önce Batı Avrupa ülkelerine çağrılan insanımıza uzun süre biyolojik iş makinaları olarak bakıldı; onların da birer “sosyal varlık” oldukları fark edildiğinde ise bu gerçeği bütünüyle ....

Tezâhür-i Hakîkat Fatma Aliye Hanım
Tuğba ÖZCAN
Kültür dünyamızda ilk kadın mütercim,ilk kadın felsefeci, kadın sorunlarına sistematik bir şekilde değinen ilk kadın romancı,Hilâl_i Ahmer Cemiyetinin ilk kadın üyesi, ilk kez yardım derneği kuran,hakkında ilk kez monografi .........
Gencin Kendini Aramasında Felsefenin Rolü
Ahmet İNAM Felsefe dile getirilmeye çalışılan düşüncelerle yürütülür. Daha önce bu adla yapılmış çalışmalardan etkilenir. Kültürün diğer alanlarından, örneğin bilimden, sanattan, dinden, teknolojiden izler taşır. Zaman zaman .........
Türkistan İzlenimleri III: İbn-i Sina ve Şah-ı Nakşibend’in Şehri Buhara
Mevlüt UYANIK
Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırmanın pozitif ilimler açışındın örnek aldığı, Biruni, Harezmi gibi âlimlerin yetiştiği yer, bir de Selçuklu tarihi açısından mühim. Buhara’nın gözden kaçan veya unuttuğumuz ikinci bir .......

Dişi Kurt Olarak Ev
Metin SAVAŞ
Ahmet Hamdi Tanpınar “Huzur” romanında şöyle der: “İnsanın sevdiği bir ev olunca kendisine mahsus bir hayatı da olur.” Biz insanlar için “ev” bir kâinattır. Her birimizin muayyen ve şahsî evrenidir ev. Evimizdeki yaşayan veya.....
“Takva”nın Nefsin “Heva”sına Kurban Edilmesi
Ömer AĞAÇLI
Hakikat, hayat, hakk ile batılın çekişmesinden ibarettir. Diğer bir deyişle ruh ile nefsin çekişmesinden ibarettir. Din dilinde bu haller, takva ile hevanın mücadelesi. Yani Allah’ın istediği takva, nefsin istediği de hevadır. ..........

ABD’nin Suriye Yaptırımları
Esat ARSLAN
Bilmiyorum farkında mıyız? Ya da zaman zaman farkında oluyor muyuz, başımızı kuma gömerek, tüm volümleri kapattığımız “Suriye”de olup bitenden, olumsuz gelişmelerden. Belki de “Şu Suriye konusunda .......

Üç Akıl
Sait BAŞER
Aydın denen kimselerin işleri ancak seven, muhabbetli insanların taşımayı kabul edeceği, çilesini göğüsleyebileceği alanlardır. İşte “aydın namusu” denen kavram bu noktada anlaşılabilir. Kendisiyle barışık ve .....
Haber - Yorum

Basra Körfezi’nde Savaş Naraları ve Nekbe
Zekeriya KURŞUN “İngilizler, önce bir emirliğe/kabileye giderek onları muhaliflerine karşı kışkırtır. Hatta gizlice silahlandırır. Sonra muhaliflerine gidip, ilk görüştüğü tarafın onlara karşı silahlandığını haber vererek telaş yaratır. Bu .......
Türkiye Hariç Doğu Akdeniz Ülkeleri Doğalgaz Konusunda Birleşti
Cüneyt BAŞARAN
Kıbrıs Rum Yönetimi son 10 yıldır arka arkaya yaptığı hamlelerle, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olarak tarif edilen bölgede doğalgaz araması için uluslararası enerji şirketleriyle anlaşmalar .........
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza

Türk Felsefesi: İmkândan Gerçekliğe
Hakan POYRAZ
Bizde felsefe olmayışını, Türk dil mantığı ve zihniyeti gibi yapısal bir sorunla açıklayanları ise ciddiye almamak gerekir. Onlar, bu kerameti kendinden menkul yapısal sorunnedeni ile teorik düşünme eksikliğimiz veya .......
Celâl Nuri’ye Göre Muhit, Irk, Zaman Teorisi Bağlamında Eski Türkler ile Osmanlı Türkleri Arasındaki Münasebetler
Mehmet Kaan ÇALEN
Osmanlı Türklerinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmek suretiyle muhit değiştirdiklerini ve değişen muhitle birlikte karakterlerinin de değiştiğini ileri sürmekte, ancak ....

Esmai Hüsna: 29. Mübin
Orhan ARSLAN İnsanın şahitliğini ayrıcalıklı kılan iradesidir. Bu ayrıcalığın temelinde El Mübin esmasından bir parça da insana verilmiştir. İnsan bu sayede anlayan ve anlamlandıran bir varlık olmuştur. İnsanın amacı, bu esmadan daha .........
Kültürümüzün Yıldızları

Öz Şiirin Büyük Ustası: Ahmet Haşim
Ali Alper ÇETİN
1883 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yer alan Bağdat’ta doğdu. Öz şiirin (saf şiir) büyük ustalarından Ahmet Haşim, 1908 Meşrutiyet’inden sonra adını duyurmaya başladı. Cumhuriyet dönemine kadar, ..........
Dergimiz
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl X
Hilmi ÖZDEN
Matematik hocası Yüzbaşı Mustafa’nın nasihatleri ile Mustafa Kemâl’in annesine dargınlığı kalmamıştı. Artık Selanik’teki çocukluk günleri güzel geçmekteydi. Ara verdiği kitap okumalarına devam ediyor, yaşına ..........
Tartışma

Yüzüncü Yılında Millî Mücadele
Mehmet ÖZ
1895’ten itibaren Türkler, Ermeni çetelerinden çok çekti. Sason isyanı, Osmanlı Bankası Baskını, Sultan Abdülhamid’e yapılan suikast teşebbüsü, Harput isyanı, Van, Erzurum, Zeytun, Adana isyanları. ......
Hukuk ve Demokrasi: Radikalleşmeyle Mücadelede En Etkili Yöntem
Mete Han KUTLUSAN
Sosyal devlet politikaları; bireyleri eğitim, sağlık ve devlet hizmetlerine erişim gibi hususlar bakımından desteklerken öte yandan gelir adaletini tesis eden sosyal politikalar da farklı gelir grupları arasındaki .......
Medeniyetimizi Kuranlar

Uluğ Bey Türk dünyasının 15′inci asırda yetiştirdiği en büyük astronomi bilgini ve Timur Han’ın torunu olan Uluğ Bey, 22 Mart 1394′te Güney Azerbaycan’daki Sultaniyye’de doğdu. İyi bir eğitim görerek, 13 yaşındayken Horasan .....
Edebiyat Dünyamız
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com