Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 46 AĞUSTOS 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Türk Düşüncesinde “Mani-i Terakki” Meselesi Necmettin DOĞAN Türk düşüncesini son iki yüzyılda en çok meşgul eden mesele eski deyişle “terakki etmenin hal çarelerini” bulmak oldu. Bu bağlamda ortaya çıkan tartışmalar Cumhuriyet döneminde de devam etti. 1960’lı yıllar …......
Sevmek ve Talep Üzerinde: Olmayanı Sevmek Ne Demektir?
Ekrem DEMİRLİ
İnsanın bilinebilir tarihiyle bütün entelektüel faaliyetlerinin üst başlığını taşıyan felsefe faaliyetinin doğuşu da şaşırtıcı bir şekilde bu konuyla ilgilidir: Sevgi, hem felsefenin başlama noktası hem dini ve ahlaki........
Yahya Kemal Çalışmalarını Tasnif Denemesi ve Bir Örnek
Muharrem DAYANÇ
Modern Türk şiirinin Ahmet Haşim’le birlikte kurucu şairlerinden biri olarak kabul edilen Yahya Kemal, ölümünden sonra hakkında yazılanlar ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar bakımından şanslı bir yazardır. ........

Nurettin Topçu’da İnsan ve Şahsiyet Sinan KÖSEDAĞ Nurettin Topçu’ya göre var olmak, esasında gözleri bağlı ve yönü belirsiz, bilinmeyen kaynaktan sızarak bilinmeyen ideale doğru insanı sürükleyen iradenin tasdiki olan bir varlık hareketidir .........

Son Kuşatma
Hasan ERDEM Türk dili konuşan Avarlardan sonra 9. Yüzyılda Bulgarların istilasına uğrayan kent daha sonra Bizanslıların egemenliğine geçti. Beyaz Şehir diye anılan kent 13. Yüzyıl sonlarına doğru Bulgarlar, Macarlar ve Sırplar ......

Davranışlarımıza Yön Veren İnançlarımızdır
Kenan EROĞLU Davranışlarımıza yön veren şey genellikle “dünya görüş” ve “ideolojisi olarak ifade edebileceğimiz“ inançlarımızdır”. İnsanlar inançları doğrultusunda hareket ederler.........

Coğrafyanın Zihinsel İnşası Olarak Doğu ve Batı
Hakan POYRAZ
Günümüzde Doğu ile Batı’nın arasındaki sınırların yeniden çizilmesi yalnızca Doğulu insan için değil, benzer sebeplerle olduğu kadar tarihsel sebeplerle de Türk insanı için çok daha elzem görünüyor. Tarihsel sebepler .......

Kızılelma: Türk’ün Yüce Ülküsü
Ahmet URFALI Kızıl Elma, Türkler tarafından değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde, bazen bir taht, bazen de dünya hâkimiyetini temsil eden som altından yapılma kızıl renkli bir küre olmuştur. Bazen fethedilmesi gereken .......

Türkçe’deki Vatan
Hilmi ÖZDEN
Büyük türk şâirlerinden biri olan mehmed B. Süleyman fuzûlî (ölümü 1556), etkisinin sürekliliği bakımından olduğu kadar, şiirlerinin önemi bakımından da türk edebiyatının en büyük şâiri sayılabilecek .........
Fârâbî ve İbn Sînâ’da Felsefe Tarihi Kurgusu ve İslâm’da Felsefenin Konumu
Sever IŞIK
Bu çalışmada, Ebû Nasr el-Fârâbî ve İbn Sînâ’ya ait felsefe tarihi kurgusu kapsamlı olarak İncelenmekte ve İslâm medeniyetinde felsefenin kimliği soruşturulmaktadır. Öncelikle felsefenin son iki yüzyıl içerisinde edindiği .........

Millî Burjuvazi
Mustafa TEZEL
Millî burjuvazinin bizde Tanzimat öncesi dönemde niçin gelişmediğini az-çok biliyoruz. Sonraki dönemde ise, Cumhuriyetin kurulmasına kadar, “sanayileşme, modernleşme, ulus-devlet” ilişkisi ............

İdealist Bir Muallim: Nurettin Topçu
Mustafa ÖZÇELİK
Türkçe konuşanların yaşadıkları muhtelif coğrafyaların bütününe Türk Dünyası diyoruz. Türk Dünyası coğrafyasının sınırları kabataslak çizilebiliyor ama ortada henüz kuvveden fiile çekilebilmiş Türk Birliği.....

Türkçe, Su ve Çınar
Turgut GÜLER
Türkçe, kendi târîhi ve milleti önünde, böylesine boynu bükük duruma, birden düşmedi. Çok iyi hazırlanmış bir senaryo içinde, bilerek veya bilmeyerek hepimiz rol aldık. Sonunda, öyle bir yere geldik ki, ilerisi uçurum. ..........

Kalitenin Sayıya Galibiyeti Yasası
Orhan ARSLAN
İsrail oğulları uzun yoldan gelip Sina çölünü geçerler. Uzun müddet susuz kalan insanlar eğer suyu birden bire içerlerse, mide dumura uğrar, ciğerleri şişer, hatta ölüme kadar gider. Bu tıbben bilinen bir hakikat. .......

Totaliter Rejim ve Aydın
Mehmet MAKSUDOĞLU
Bizim ülkemizde de yirminci yüzyılda totaliter rejimin hüküm sürdüğü yıllarda yetişenler ve onların, kendileriyle aynı çizgide yetiştirdikleri, o yüzyılda yazılan kitaplar doğrultusunda kafa yapısı oluşturulanlar, hâlâ, ‘aydın’ .....
Haber - Yorum
Doğu Akdeniz’de Yaşanan Gelişmelerin Türkiye ve Rusya Bağlamındaki Yansıması
Umur Tugay YÜCEL
Tarih boyunca stratejik önemini koruyan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs artık bir enerji üssü profili çizmektedir. Bölgede ilk doğal gaz rezervi 1999 yılında İsrail tarafından Leviathan isimli sahada bulunmuştur. Bölgede en .....
Doğu Akdeniz ve Ege’deki Gasp ile Çatışma Girişimleri
Gökhan GÜLER
Yunanistan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin olarak, “Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis” hattını esas alarak ortay hatta dayalı bir deniz yetki alanı oluşturmak istemektedir. Bu amaç doğrultusunda......
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza

Türklerde Kartal ve Çift Başlı Kartal Tamgası
Hilmi ÖZDEN
Tarih boyunca “kartal” ve “çift başlı kartal” motifi değişik milletler tarafından güç ve kudretin sembolü olarak kullanılmıştır. Bu sembolü kullanan milletlerden biri de Türklerdir. Doğu’dan, batı’ya güç ve kudretin, ...........

Milliyetçiliğimiz ve Avrupa Kültürü
Nevzat KÖSOĞLU
Bizde ‘Soğuk Savaş’ döneminde yapılan şiddetli propagandaların etkisiyle milliyetçilik, korkulan bir şey haline getirildi; hâlâ bu savaşın psikolojik etkileri devam etmektedir. Aslında milliyetçilik, bir sınıfı veya grubu ....

Ey Türkler!...
Durmuş HOCAOĞLU Sizler ki, Asya’nın çocuklarısınız; Asya’nın, yâni bütün büyük dinlerin ana rahmi, hikmetin kaynağı ve ahlâkın menbâ’ı, Güneş’in doğduğu bu azametli kıt’anın en muhteşem çocukları! Sizler ki Asya’dan kopup Küçük-Asya’ya ........
Kültürümüzün Yıldızları

Arif Nihat Asya ve Bayrak
Ali Alper ÇETİN
1904 yılında Çatalca’da doğmuştur. Balkan Savaşı yıllarında aile İstanbul’a gelince orada ilk ve ortaokulu İstanbul’da, sonra parasız yatılı imtihanları kazanarak lise öğrenimini Kastamonu’da tamamlamıştır. Milli ...........
Dergimiz
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl XII
Hilmi ÖZDEN
Mustafa Kemâl Rüştiye’de iken kendi Fransızcasından memnun değildi. Kıt kanaat geçindiği halde çocuk yaşına rağmen Türkçe kitaplar yanında Fransızca kitaplar da alıyordu. Henüz tam anlamasa da onları okuması ..........
Tartışma

Liyakat, Liyakat, Liyakat…
Gamze YILMAZ Osmanlı İmparatorluğu’nu Cihan Devleti kılan en önemli faktörlerden birisi liyakatin harfiyen yerine getirilmiş olmasıydı. Kanuni döneminde elçilik yapan Ogier Ghislain de Busbecq aslında Avusturya Dükü, Bohemya Kralı, ......

Yirmi Beş Kuruş’un Hikâyesi Yürüyüş emrini verdim.. Nene arkamızdan el sallıyordu... Bölüğüm... O yirmi beş kuruşu helâl ettirdi… Yarısından çok fazlası Çanakkale’de, Gazze’de şehit oldu… Bu millet böyle bir millettir… Dün öyleydi… Kim ne derse desin, bugün.......
Medeniyetimizi Kuranlar

Merâgi Nuri ÖZCAN
Bugün İran sınırları içinde bulunan Güney Azerbaycan’ın Merâga şehrinde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Araştırıcılar değişik değerlendirmeler yaparak 1350-1360 yılları arasında .....
Edebiyat Dünyamız
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com