Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 8 SAYI : 81 TEMMUZ 2022
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Eleştirel Düşünme ve Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bazı Yanılgılar
Hakan GÜNDOĞDU
Bir üst-düşünme becerisi olarak eleştirel düşünme ve eleştirel düşünme öğretimi, günümüzde birçok bakımdan son derece önemlidir. O yüzden bu makale öncelikle onun kendini gerçekleştirme, zihinsel hijyen, bilgideki hızlı …......
Türk Şiirinin ve İdealizmin Son Efsânesi: Abdurrahim KARAKOÇ
Mehmet GÜNEŞ Şiir, fikir ve nesir dünyamızın müstesnâ bir ismi olan Abdurrahim Karakoç, yirminci asır Türk Edebiyâtı’nın önemli ediplerinden; inanç, ideâl, kültür ve aksiyon adamlarından; üslûp sâhibi nâsirlerinden; son devir Türk
1975 Ege Üniversitesi Ülkücüleri “İstikbâl Yürüyüşü” Mehmet GÜNEŞ “Dîn ü devlet, mülk ü millet” için fîsebîlillâh; alın, zihin ve gönül teri döken, Î’lâ-yı Kelîmetullah için Nîzâm-ı Âlem dâvâsını, Tûran ülküsünü ve Türklüğün yücelmesi mefkûresini büyük bir inançla dile getiren, Ay Yıldızlı .......

Millet Nedir?
Ernest RENAN Milletleri ayıran ve varlığını ortaya koyan nedir? Bu ne ırk, ne de dildir. İnsanların açık bir şekilde beraber yaşama, ortak çıkar, sevgi bağlılıkları ve beraber umut etme düşüncelerini içinde barındıran bir .......
“Lâ Fâile İllallah de, Elindeki Mücâdele Bayrağını da Bırakma!”
Sait BAŞER Yerçekim gücünü merkezkaç gücü dengeliyor, soğuğu sıcak, ateşi su, bozulmayı yeniden doğuş, ölümü hayat… Yırtıcı etoburlar saldırdığında ceylanlar en azından kaçıp kurtulmaya çalışıyorlar… Arslan sürülerini yıldıran....

Rüyalar Üzerine
Yasin ŞEN
İnsanlığın uzun zamanlardan beri üzerinde düşünüp taşındığı, fakat tam bir hüküm veremediği konuların en başında rüyalar gelmektedir. “Rüyâ nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplar henüz açıklık kazanmamıştır. .....

Yunanistan’ın Propaganda Saldırısı Esat ARSLAN İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, ABD'nin desteğiyle ve Türkiye'yi devre dışı bırakarak Doğu Akdeniz›de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan "EastMed Boru Hattı Projesi" bir ..........
İslamiyetin İlk Döneminde Eko-Politik Çatışmalar ve Küresel Güçler Mevlüt UYANIK Kök-Gök Türk Kağanlığı’nın batıdaki en uç kanadını meydana getiren Hazarların, ve Batı Kök-Gök Türk Kağanının irâdesi ile Sâsânîlere karşı Bizans’a yardım ettiklerini de belirtmek gerekir. 350-558 arasında .......

Tanıdık Bildiklere Olumlu Bakılır Kenan EROĞLU Aslında özellikle de herhangi bir makamda bulunan veya gelen bir kişi tanıdık, bildik ve yakınımız ise onun hakkında olumlu cümleleri sıralarız. Aksini iddia edenler olduğu takdirde ise onlara da “siz o kişiyi yeteri kadar .......

Seküler Ahlak Bağlamında Din-Ahlâk İlişkisi
İbrahim Hakkı AYDIN
İnsanoğlunu mutlu edebilmek adına geliştirilen sistemlerden biri de “ahlak”tır. Ahlak tarihinde bu amaçla çeşitli ahlak teorileri geliştirilmiştir. Bir kısım düşünürler, insanı dilinden, kültüründen, dininden ve .......
Bertrand Russell ve Nurettin Topçu’da Ahlâkın Ontolojik Kaynağı ve Epistemolojik Değeri Bakımından Din-Ahlâk İlişkisi
Tuncay AKGÜN
Ahlâk ile din arasında nasıl bir ilişki olduğu ilkçağdan beri filozofların gündeminden düşmemiş ve onların tartıştığı en önemli konulardan biri olmuştur. Felsefe ........

Max Weber’de Din ve Zihniyet
Münir KOŞTAŞ
Weber’in sosyoloji ilmine en önemli katkıları kapitalizm sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, örgüt sosyolojisi ve özellikle din sosyolojisi alanlarında olmuştur, ancak bu konularda ileri sürdüğü görüşler birbirinden ayrı ........
Haber - Yorum
Yunanistan’ın Ege’de Adalar Üzerindeki Egemenliği Askersizleştirme Şartına Bağlıdır
Tugay ULUÇEVİK
Türkiye’nin, 1923 Lozan Antlaşması ve Boğazlar Sözleşmesi ile 1947 Paris Antlaşması’na göre “askersizleştirilmiş” (gayrıaskerî) [demilitarized] statüye bağlanan Ege’deki belirli .......
Suriye’de olayların akışı insanın başını döndürüyor
Sedat ERGİN
Rusların resmi açıklamalarında bu faaliyetleri Suriye Ordusu ile yürüttükleri eğitim amaçlı ortak tatbikatlar şeklinde takdim ettikleri anlaşılıyor. Ancak zamanlamasına bakıldığında bu eğitim faaliyetlerinin Türkiye’nin ......
Bir Şiir

Tengricilik Dini
Mehmet MAKSUDOĞLU Türklükle ilgili her şeyi mutlaka öğrenelim, ama, bu, İslâmı ihmâl ederek olmamalı, sağlam İslâmî bilgilerle birlikte olmalı. Tarihi YOK SAYAMAZSINIZ, TERSİNE DE ÇEVİREMEZSİNİZ. Bir Avrupa’lı, Fas’ta veya ......
Kuzey Türklüğü, AltınOrdu ve Mirasçısı Kazakistan Halil MERT “Bizim Tarihimiz Hunlar ile başlar, Göktürk ve AltınOrda ile devam eder, akabinde Kazak Hanlığı kurulur.” şeklinde olmuştur. Buradaki Hunlar ve AltınOrdu vurgusu çok önemlidir. .......
Tartışma

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Tarihi İpek Yolu
Batın DURMAZ
Bir Kuşak Bir Yol projesinin diğer bir ayağı yani “kuşak” kısmı tarihi Kara İpek Yolu’nu temsil etmektedir. Çin’den Batı Avrupa’ya değin uzanan kara ve demir yolu ağını ifade etmektedir. Üstte detaylıca anlattığım deniz yolu ......

Türklük üzerinde suçluluk duygusu yaratma
Feyzullah EROĞLU
Tarihin hiç değişmeyen olgularından biri, milletler mücadelesi, ekonomik ve askeri savaşlar yanında psikolojik savaş hâlinde, bütün şiddetiyle sürmektedir. Psikolojik savaşın amacı, klasik savaşın fiziki güç .....
Çık Artık Zindanından Zincirlerini Kır Yurdum!
Mete ÖZYILMAZ
Bak da gör artık şu Türk’ün kudretini
Nasıl da bertaraf etmiş şeytanın suretini
Bak da gör şu ışığı, gökteki bir güneş gibi
Oku tarihi de Türk’ün hükmettiği âsâra bak! .
Bir Hikaye

Gülrû Hanım
A. Yılmaz SOYYER
Kasabamızdan çıkıp Ankara’da okuyan bir Hasan ağabey vardı; o günlerde o da anacığımı ziyarete gelmiş kahveler içildikten ve hoşbeşten sonra söz öyle fazla dönüp dolaşmadan benden açılmış. Anam gözyaşları ......
Ayın Kitabı Kitap Kampanyamız Linklerimiz
 35 TL. 30 TL.