Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 3 SAYI : 26 ARALIK 2017
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
Askerin Yemek Duâsı: Neleri Tartışıyoruz ?
Mustafa DELİKURT
Askerin yemek duâsı konusundaki tartışmaları, ibretle, yüreğim yanarak tâkip ediyorum. Şuursuzluk bize ne hatâlar yaptırıyor. Bizi birleştirmesi, yüreklerimizin toplu ..........
 Orta Doğu ve Farkındalık
Fuat YILMAZER
Hayatın gerçeklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları ...........
 Ortaçağ Karanlığı (!)
Mehmet MAKSUDOĞLU
Mîlâdî 18. yüzyıla kadar Avrupa’nın (Amerika, Avrupa’nın kültürel uzantısıdır) özendiği Osmanlı’nın yenilenmeğe ihtiyâcı vardı. Yenileşme askerlik işlerinde ...........
Eğitim ve Özgürlük
Durmuş HOCAOĞLU
Eğitim konusu, ülkemizde durup dinlenilmeden tartışıldığı halde bir türlü halledilmeye muvaffak olunamayan en belli-başlı konulardan birisi olmak hüviyetini her zaman ...........
Bilgi Sosyolojisi Açısından “Doğu” ve “Batı” Şennur ÖZDEMİR
Bu çalışmada “doğu” ve “batı”, kavramlar dünyasının iki farklı maddi (tarihsel ve sosyoekonomik) altyapısını temsil eden bağlam olarak yeniden içeriklendirilmekte ...........
Bir Uygarlık Yansıması Olarak Türk Milliyetçiliği
Abdülkadir İLGEN
Türk İnkılâpçılarının, bir kültürün özgül yönlerinin ancak o kültürün bağlamı içinde eleştirel olarak incelenebileceği gerçeğini yadsıyarak, onu, başka..........
Güveni Sorgula: Var mı, Yok mu?
Orhan ARSLAN
Savaşta yenilen Almanya 1945’de teslim oluyor. Bütün ülke tam bir harabe, yıkılmadık yer yok. Ülke Batı-Doğu diye ikiye ayrılmış. Ekonomi çökmüş, hiçbir mal ..........
 Vicdâna Azapla Varmak…
Sait BAŞER
Sizi anaforuna alan gruplar, faaliyetler, bile bile işlenen adâletsizlikler, iltimaslar, nâmus ihlâlleri, hak sahiplerine rağmen iltimaslıyı kayırma halleri… bir rüzgar dönmesiyle ...........
Kişilik, Çok Hassas Bir Sırça Vazodur, Sallanırsa Kırılır
Turgut GÜLER
Türk devlet geleneğinde könilik, tüzlük ve uzluk yanında dördüncü temel direk “kişilik”tir. Cinsiyet, ırk, din, renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlığı kucaklayan ..........
Zafernameler (Fetihname), Varna Ve İstanbul Fetihnameleri
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Fetihname (Zafername), Türk- İslam devletlerinde hükümdarların savaş sonunda ülke, yer veya şehir zaptedildiği zaman, kazanılan önemli zaferleri, ..........
Türk Dünyası’nda Bozkurtları Kim Diriltecek?
Mevlüt UYANIK
“Allah-insan, İnsan-insan ilişkisinin mümkün olduğu ahlakî evren kurgusu nedir?” sorusunun cevabı İslam Ahlak Felsefesi çerçevesinde insan ve sorumluluğu bağlamında ...........
“Manastır’ın Ortasında Var Bir Havuz” Manastır’dan Millî Mücâdele’ye Kurtuluş Savaşı’ndan Halkın Kalbine Kâzım Dirik Paşa
Ayşe SAMİHA
Millî Mücadele’nin başında, vatanın düşmanlardan kurtarılması için Samsun’a çıkanlar arasında Mustafa Kemâl ile fikir ve ülkü birliği yapmış ...........
İnsan Nedir?
Hilmiye KETENCİ
İnsan, Ruh ve bedenden meydana gelen Allah(c.c)›nin yeryüzündeki halifesidir. İnsan, bir diğer isimle Âdem, yaratılmışlar içinde en üstün olandır. ...........
Söyleşi
Sayın Dr. Erol Cihangir ile Turan, Turancılık Fikriyatı ve Avrasyacılık Üzerine Enine Boyuna Söyleşi
Avrasya, bize ait bir tanım olmadığını baştan belirtmeliyiz. Kavram, ilk haliyle coğrafya üzerinden bir okumayla Alman tabiat tarihçisi, coğrafyacı ve felsefeci ...........
Hikaye
Erguvan Ağacı Servel ULFANOV
Sahile çıkan sokaklardan birisine girmiştim artık. Biraz dolaşmak için kendime zaman ayırmıştım. Hava neredeyse kararmıştı . Cuma günkü prova dersimi ..........
Gençlerden
Üsküp Gezisi ve Makedonya Müberra BEKTAŞ
Makedonya… Balkanlar… Aslında küçüklüğümden beri merak ettiğim ve görmek istediğim yerdi Balkan diyarı. Çok önceden beri aşırı bir sevgi duyarım Balkan . ...........
Türk Öğün Çalış Güven
Buğra GÜLDEREN
Cihan devleti Osmanlı gitgide zayıflamıştı bu hadisattan kurtulmak için fikri cereyanları, Batı kaynaklı reformları uygulamayı deniyordu. Milletler arenasındaki yarış, ..........
Türklerin İslamlaşma Süreci
Mert KILIÇ
Türklerin İslamlaşma süreci ile ilgili olarak toplum içerisinde son yıllarda büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Türklerin İslamlaşma süreci birbiriyle ilgisiz iki ayrı kol ...........
İlk Müslüman Türk Devletlerinde “Düşünce”
Hanifi ÖZCAN
İlk Müslüman Türk devletlerinde düşünce denilince ne anlaşılması ve bu konuda nelerin bilinmesi gerektiğine dair bir kanaate ulaşılabilmesi için öncelikle “düşünce” ...........
Bilgi Kaynağı Olarak Akıl
Harun ÇAĞLAYAN
Geçmişte ve günümüzde üzerinde düşünülen ve hakkında yorum yapılan her- bir düşünce sisteminin olay ve olgulara bakış açısını belirleyen temel bir hareket noktası ...........
Zihniyet Farklılıkları ve Kültür
Necati ÖNER
İnsanların hadiseler karşısındaki tutumları bir akıl yürütme sonucu olur. İnsanların içgüdüye bağlı olan vaziyet alışlarının dışındaki her türlü bilinçli tutumunu, ..........
Ahlâk, Etik ve Toplum
Nilgün CELEBİ
Bu makalede ahlâk, etik ve toplum arası ilişki; ahlâk ve etikin zaman içinde değişen anlamlan ve günümüzdeki durum konu edilmektedir. Makalenin amacı ahlâk ve ...........
Mümtaz Turhan, Milletleşme Sürecimiz ve Tarih Bilinci
Mehmet ÖZ
Tarihte milletleşme süreçleri farklı coğrafya ve kültürlerde farklılıklar arz etmiştir. Türk milleti, bazı teorik yaklaşımların ifade ettiği gibi hayalî bir topluluk değil ..........
Türk Milliyetçiliği ya da Kültürel Akıl: Zihniyet ve Eylem
Nadim MACİT
Tarihî varlık olarak insan, varlığa ve hayata anlam veren, değer katan varlıktır. İnsanın hayata anlam verme ve değer katma yeteneği “dünya kurma” etkinliğinin diğer bir ...........
Kültür – San’at
 Selim İleri, Eskişehir, 13.12.2004
Muharrem DAYANÇ
Selim İleri adı bende her zaman bir isimden daha fazlası olmuştur. Çağının tanığı özgün bir kalem, kendisiyle barışık ve yeri geldiğinde eksikleriyle yüzleşebilen ...........
Sanat Niçin Gereklidir?
Metin SAVAŞ
Sanatçı, herhangi bir insanî davranışı veya insanî duyguyu bizzat tecrübe etmemiş olsa bile bu davranışı ya da duyguyu kendi eserine çarpıcı bir şekilde yansıtmaya ...........
Moğollar Anadolu’da
Hasan ERDEM
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad öldüğü zaman arkasında üç oğul bırakmıştı. Keykubat kendisinden sonra tahtına oğullarından İzzeddin Kılıç Arslan’ın çıkmasını ...........
 Tanrı Diyen Allah Demiş Olmaz mı?
A. Yağmur TUNALI
Allah İslam’dan önce de Arapça’da vardı. Bizdeki özel anlamı kazanmadan ve böyle özel isim olmadan da Tanrı gibi tapınılacağı ifade ederdi. Önce bu bilinsin..........
Tarihte Kudüs
Mehmet DEMİRCİ
Namaz ibadeti emredilince kıble olarak önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya dönerek ibadet edildi, daha sonra kıble Kabe’ye çevrildi. Hz. Peygamber’in Miraç mucizesi ...........
Anadolu’ya Gönül Vermiş Bir Bilgin: Remzi Oğuz Arık
Ali Alper ÇETİN
Remzi Oğuz Arık, bir ömür boyu Anadolu’yu karış karış gezerek, kültür zenginliklerini, tabiat güzelliklerini, tarihini, arkeolojisini, ...........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Bir Şair Muharrem KUBAT
Muharrem KUBAT ve şiirleri için tıklayınız......
Bir Dost Devlet Adamlığı ve Gün Sazak
Tarihten Çin İmparatorunun Hizmetinde Bir Müslüman Türk Amiral
Mustafa Yahya METİNTAŞ
Bir Yer Yozgat Kerkenes Harabeleri

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.