Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 9 SAYI : 89 MART 2023
Güncel Yazılar Türk Milliyetçiliği - Teori Kültür – San’at
Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Milliyetçisi Aydınlara Çağrı
İkbal VURUCU Milli bayramlara duyarsızlık neden? Çünkü, bu bayramlar modern ulus-devletler açısından büyük bir önem taşıyor. Bu önem de milli bilinci inşa edenin seküler ritüeller olmasından kaynaklanıyor. Milli bayramlar toplumun.…....

Türkülerde Din Ticareti
Mehmet Ali KALKAN “Türkülerimiz ekmek gibi su gibidir. Deniz olur dalgalanır, nehir olur şahlanır. Bazen karlı dağ olur geçit vermez. Kır çiçekleri gibi, yaban gülü gibi arı duru ve yalınkattır. ... O gönlün aziz dostu, duygu ve düşüncenin aynasıdır. Bizi .....

Elimizi Çabuk Tutmalıyız Mustafa TEZEL Yaşadığımız son büyük deprem felâketinde olduğu gibi, büyük âfetlerde, kısa zamanda organize olabilen eğitimli ve disiplinli çok sayıda insana ihtiyaç duyulur. Bu sayı ve nitelikte insan kaynağı ancak orduda bulunabilir.......
Gökalp- Akçura Dilotomisi Üzerinden Türk Düşünce Tarihinde “Karıştır- Barıştırcı” Zihniyetin İflası
A. Baran DURAL adece gündelik yaşamda değil, en basit bir sorun karşısında net tavır alamamadan düşünce hayatındaki tartışmalara dek kalıcı bir Türk hastalığı olarak yerleşen, sorunların üzerine giderek, çatışkıdan- somut verilere ......
Yeni Acılar Yaşamamak İçin Deprem Konusunda Bunları Yapmalıyız
Ahmet Övgün ERCAN Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamayı hazırlanırken, 6 Şubat 2023 sabaha karşı halk derin uykudayken, karlı karakışta, dondurucu--5C’de, 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta, sol atımlı Doğu Anadolu Kırığı üzerinde ..........
Türk Dünyası Türküleri – III “
Azerbaycan Mahnıları – II”
Mehmet GÜNEŞ Türk Dünyası’na kara sevdâlı bir güzel insan, çok kıymetli bir şâir ve yazar olan Yavuz Bülent Bâkiler için, ecdat toprağı Azerbaycan’ın ve Karabağ’ın çok özel bir önemi vardır. Bâkiler, SSCB Dönemi’nde kızıl despotların .......

Taziye mi? Dayatma mı? Esat ARSLAN Bugünlerde içimizi kasıp kavuran eşi benzeri görülmemiş yer sarsıntısı felaketini hep birlikte yaşadık, yaşamaktayız. On üç buçuk milyon depremzedemiz var, sınırlarımız içerisinde. Düşünebiliyor musunuz 40 binin ........

Türkiye’de Deprem Tehlikesi ve Bursa Hilmi ÖZDEN Türkiye, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer alan üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkedir. Asya ve Avrupa arasında köprü oluşturan ve dikdörtgenin biçiminde yaklaşık olarak 36-42 derece kuzey enlemleri ile sınırlanmış ve boylamları .........
Bir Nefes Felsefe : Tehâfütü’l-Felâsife: Filozofların Tutarsızlığı mı; Yoksa Gazzâlî’nin Yönlendirme ve Yanıltmacası mı?
Mevlüt UYANIK Tehâfüt tartışmalarını oradaki argümanları “zihinsel çeldiriciler” olarak okumakla neyi kast ettiğimi önceki yazılara ilaveten biraz daha ayrıntılı görelim: ......

Milliyetçilik ve Gelenek
Milay KÖKTÜRK Ortak ruhu oluşturan değer ve ilkelerin tarihsel süreçteki seyahati olarak gelenek, bugünde yaşayan geçmiş; geçmişin bugüne uzanan elidir. Gelenek asıl formunu bugünde değil geçmişte kazanmıştır.............

Kızılelma
Nevzat KÖSOĞLU Kızılelma, Türk milletinin tarihî ülkülerini temsil eden bir kavramdır. Türk ülkücülüğünün Kızılelması, sabit ve belirli bir şey yahut yer değildir; soyut bir ülkü kavramıdır. Her dönemin kültürü, gerilim gücüne göre onu isimlendir .......

Milliyetçilik, Millet ve Türkler
Durmuş HOCAOĞLU Millet ve Milliyetçilik kavramlarını tarihin belirli bir dönemine, Sanâyi’ Devrimi’ne inhisar etmek, sâdece ve yalnız “modern” anlamlarını işâret etmenin dışında, onların delâlet etikleri anlam dünyasını yeter ........
Haber - Yorum

Depremin Ardından Türk Dünyası Tek Yürek
Ainur NOGAYEVA
Bu afet Türk dünyası halkları tarafından derinden hissedildi. Bölgeye gitmek isteyen gönüllü doktorların yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından da yoğun destek söz konusu oldu. “Depremden etkilenen kardeşime” .......
NATO ve Yeni Büyük Oyun’un Temel Rekabet Alanı Olarak Asya-Pasifik
Zeki Talustan GÜLTEN
Asya-Pasifik Bölgesi’nin siyasi konjonktürü, temel olarak ittifaklar ve tatbikatlar üzerinden şekillenmektedir. Nitekim Asya-Pasifik, günümüzdeki uluslararası sistemin kurucusu olan Batı ve bölgesel müttefikleri ile Çin ............
Bir Şiir
Âfet Anlarında Özel Gereksinimli Bireyleri Anlamak
Ömer Faruk GÖNEN Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde pek çok can kaybı yaşadık. Bu depremler çevre ve toplumsal düzeni olumsuz etkileyip, psikolojik ve sosyal açıdan büyük yıkımlara neden oldu. .....

Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Evren!
Metin SAVAŞ İslamiyet’in ülkemizde çok büyük ağırlığı vardır. Bu nedenle din üzerinden konuşuyoruz. Vicdanlı olmak da ibadet sayılmalıdır. Dahası, vicdanlı olmak temel ibadet sayılmalıdır. Dinin direği namaz değil vicdan .............
Tartışma

Deprem ve Yönetim Aymazlığı
Feyzullah EROĞLU
Akıl ve bilime dayalı yönetim sistemleri, depremler olsa bile daha önceden elde edilen bilimsel bilgiler aracılığıyla gerekli önlemleri almış olur. Bu yüzden, can ve mal kayıpları pek yaşamazlar, acı çekmezler. İnsanların .....
Depremin Siyasi Sonuçları: Olasılıklar ve Dünyadan Örnekler
Seda DEMİRALP
Büyük bir deprem afetiyle sarsıldık. Bu derece büyük afetlerin siyasi sonuçları olması neredeyse kaçınılmaz olur. Afetler, “insanı korumanın en iyi yolu nedir?” sorusunu hatıra getirir çünkü. Öte yandan, ekonomik krizlerin .....

Yürekler Acılı Duygular Hassas
Orhan AFACAN
Bir ak saçlı ihtiyar anlatıyor derinden
Çevirip sayfaları sesini duyuyorum
Nefesini gizlice raflara koyuyorum
Yazar denilen ismin can alıcı yerinden .
Bir Hikaye

İsimsiz Neferler Funda Nur SÖNMEZ
Güzel bir güneşli gündü. Uzaktan görünen mor dağlar, yeşil orman, yanındaki ulu çınar ve ileride nazlı nazlı akan pınar, renkli, tertemiz taşlardan küçük ceylanlar gibi sıçrayan su damlacıkları, yüzünü okşayıp geçen şu cilveli rüzgâr.........
Ayın Kitabı Yeni Çıkan Ktaplar Linklerimiz
65 TL.