Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 8 SAYI : 84 EKİM 2022
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Muhammed Arkūn’a Göre İçtihad ve İslam Aklının Eleştirisi
Mevlüt UYANIK Günümüz İslam dünyasının fiili ve fikri sömürgelikten kurtulma çabalarının (Liberal, laik, kavmiyetçi, selefi, radikal yani şiddet yanlısı hareketler) diriliş ya da ıslahat üst başlığı altında eleştirel tahlillerini yapmak …......

Bir Kitap: “Dilenci’nin Milyarder Dostu”
Fazlı KÖKSAL Türk roman okuru, mesela bir İsabel Allende’nin romanlarını, roman kahramanlarının ismi, yaşam tarzı, insan ilişkileri, olaya bakışları bizden farklı olmayan, Anar Rızayev’in, Muhtar Avezov’un, Abdullah Kadiri’nin, ......

Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi
Hilmi ÖZDEN Atatürk’ün Ilımlı Devletçilik, Karma Ekonomi, Planlı Devletçilik ve Devletçilik gibi adlarla anılan Kemalist Ekonomi Modeli’nin özellikle İktisat Bakanı Celal Bayar dönemindeki başarılı uygulamaları sonunda genç ......

İsmail Gaspıralı’da Millet ve Milliyetçilik
Serdar SAĞLAM
1851 yılında Kırım’da dünyaya gelmiş olan İsmail Gaspıralı Türkiye ve Türkiye dışındaki Türkler arasında milliyetçilik hareketlerinin gelişmesinde en fazla etkisi olan simalardan biridir. Dönemi içerisinde Çarlık .......
İlk yüzyılı boyunca Cumhûriyetimizin karşı karşıya kaldığı iki önemli sorun alanı; Lâiklik ve Ulus-Devlet Mustafa TEZEL Cumhûriyet, Türk Milleti için, bir rejim değişikliğinin ötesinde anlamlar ihtivâ etmektedir. “Ne derece etkili olduğu” konusu hâlâ tartışmalı olan pek çok sebebe ....

Sahnesi Olmayan Adam Akif
Abdulkadir İLGEN
Her uzvu girdâb-ı teessürle sarsılan ‘sahnesiz’,sessiz, minnetsiz bir adamdan bahsediyoruz. Bir hazan mevsiminde, gün batımında neşet etmiş; neredeyse bir milletin vicdanı olmuş. Ama her nedense gizli inen .. .....
Minsk Grubunun İki Üyesi Büyük Karıştıranlar: “Fransa-ABD”
Esat ARSLAN Ermenistan’ın yıllardır beklediği bu sonucun ardından rahatlayan ve erken seçim kararı alan Paşinyan hem seçimleri kazanmış hem de karşısındaki “Rusya yanlısı” ve çoğunluğu “Dağlık Karabağlı” fanatik devlet ..........
Doğu Türkistan Türklüğü Yok Edilmek İsteniyor Nuri GÜRGÜR Çin’in 19’ncu yüzyılın yarısından bu yana en önemli hedefi Doğu Türkistan’ı ele geçirip bir Çin eyaleti haline getirmektir. Türk Dünyasının, tarih ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan Doğu Türkistan .........
Irak: Arap ve Fars Şiiliğinin 
Çatışma Merkezi
Mevlüt UYANIK Şiî jeopolitiğinin dünya açısından önemli olmasının başında Şiîlerin kayda değer bir nüfusa sahip olmalarının yanı sıra, Basra Körfezi, Hazar Havzası dünya enerji kaynaklarının olduğu bölgelere yerleşmeleri geliyor. ......

Tasavvufî Düşüncenin Felsefî Yönü
Neşet TOKU
Türk-İslam düşünce geleneğini ana hatlarıyla kategorize etmek gerekirse, bu kategorilerden ikisinin felsefe ve tavavvn/olduğunu söylemek kanaatimizce yanlış olmayacaktır. Bir anlamda bu iki düşünce biçiminden .......
Misyoner-Şarkiyatçı Nikolay İvanoviç İl’minskiy’in Çarlık Rusyası’nın Hrıstiyanlaştırma ve Ruslaştırma Politikalarındaki Yeri
Mehmet AÇA
Hindistan’dan Avrupa içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurdukları devletlerle 16. yüzyılı bir “Türk.......

Varlık Fonunu Değerlendirme
Recep KÖK Ülkemizde 20. nci yüzyılın sonları ve 21.nci yüz yılın başından itibaren gündemden düşmeyen deregülasyon politikaları hala en tartışmalı konularımızdan biridir. Türkiye ekonomisinde sermaye birikiminin ........
Haber - Yorum

Şanghay İşbirliği Örgütü nereye koşuyor?
Ümit ALPEREN
Rusya’nın uzayıp giden Ukrayna işgali ve Orta Asya ülkelerini rahatsız eden irredantist politikaları artık Çin’i de rahatsız edecek bir seviyeye ulaşmış durumda. Çin de Orta Asya-Rusya dengesini dikkatle oluşturmaya .......
ABD Kıbrıs’ta Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırdı. Peki, bu neden önemli ve Türkiye ne yapabilir?
Kürşad ZORLU
ABD’nin GKRY kararındaki iki madde de Rusya’yı yakından ilgilendiriyor. GKRY’deki karar para trafiğinin büyük bölümü Rus oligarkların yönlendirmesiyle............
Bir Şiir
Karabağ Konusu Kapandı Şimdi Sıra Zengezur’da
Amirullah MEMMEDOV Onlarca yıldır sessiz kalan, işgal ve etnik temizlikleri fark etmeyen, Azerbaycan topraklarının% 20’sinin işgaline karşı öfkelenmeyenlerin, evlerinden sürgün edilen felaketli mülteci sayısından dolayı pişmanlık göstermeyenlerin, ......

Üzücü Haksızlık
Atilla DEMİRKASIMOĞLU Osmanlı Hanedanı, hatta Osmanlılar dönemi Devlet-i Ali düşmanlığı, hiçbir aklı başında ve bilgi sahibi Türk’ün kabul edebileceği bir şey değildir. Elbette Osmanlılara eleştiriler getirebiliriz ve haklı olanlar az olmaz. Özellikle .......
Tartışma
Yolsuzluk, Siyasal İslamcılık ve ‘Mahalle’nin Sınavı mı?
Tarık ÇELENK
Bugün Siyasal İslamcılık, ülkemiz ve İslam dünyasında gerek ülke ve gerekse uluslararası elitlerine karşı, mazlumların kimlik ve sınıfsal mücadelesi olarak cereyan etmektedir. Şiiliğin Takiye veya Makyavel’in yöntemleri.....
Türkiye’nin Enflasyon Sorunu: Nedenler, Sonuçlar, Çözüm Önerileri
Mustafa ACAR
ABD, Rusya ve Türkiye’nin en yetkili temsilcileri “Şeytan Hazretleri”nin huzuruna çıkmış. Her birinin birer soru sorma hakkı varmış. Önce ABD’li yetkili sormuş: Şeytan Hazretleri, tam SSCB dağıldı, tek kutuplu dünyanın .....

Hayal ve Hüzün
Ahmet Tevfik OZAN Tahayyül ufkunu elbet, gezdim; kanadım kırık.. Kıyısında yıkandım, bir hayal denizinin..
Her hayalin göğsünde,hançer gibi hıçkırık
Ömrüm peşinde geçti, bir bitmez; kan izinin! ... .
Bir Hikaye

 


İsimsiz Neferler Funda Nur SÖNMEZ
Babasının askerliğine ait saman kâğıdına basılmış bu fotoğrafa hayranlıkla bakıyordu. Omzunda asılı tüfekle esas duruşta olan bu adamın gururu gözlerinden okunuyordu. Saat başı öten duvar saatinin alışıldık ......
Ayın Kitabı Kitap Kampanyamız Linklerimiz
 35 TL. 30 TL.