Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 28 ŞUBAT 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
 Allâh’ın “Kulu”nu Sevmesi - Kulun Allah Teâlâ’yı Sevmesi Şahver ÇELİKOĞLU
Allah Teâlâ, kulunu seviyor, kul da O’nu seviyor, diyoruz. Aslında Allâh’ın kuluna olan muhabbeti, O’nun genel ifâdesi içerisinde, özel bir özellik taşımaktadır. Normalde, .............
 Ayrık Otuna İmkân Tanınmamalıydı Fuat YILMAZER
Ortadoğu ve Anadolu coğrafyası konumu ve mukimleri nedeniyle anarşinin istediği ortamı bulabileceği bir coğrafyadır. Kara, hava ve deniz sahasının jeopolitik .............
Dostluk Üzerine
Ömer AĞAÇLI
Dostluk, yakınlık ifade eden bir kavramdır. Yakınlığın karşıtı uzaklıktır. Uzaklıkta dostluk ortaya çıkmaz. Dostluk kelimesi dini alanda ortaya çıkmış oradan beşeri alana ...........
Osmanlı’dan Cumhuriyete Çağdaşlaşma Sorunları
Bayram KODAMAN
Günümüzde çağdaşlaşma bütün toplumlar için ciddi bir problemdir. Osmanlı tarihi, neredeyse Batı ile mücadele tarihi gibidir. Bu süreçte XVI. yüzyıla kadar ...........
 Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme Durmuş HOCAOĞLU Bilgi, en genel ve özlü tanımıyla, bilen (süje) ile bilinen (obje, bilgi objesi) arasındaki akt’tır. Burada, konuyu gereksiz yere dağıtmamak için, içeriğinin...........
Kendi Çağının ve Sonrasının Hazmedemediği Bir Entelektüel: Nurettin TOPÇU
Kurtuluş KAYALI
Nurettin Topçu’nun yazdığı şeylere baktığınız zaman da ilginç iki şey görürsünüz. Bir, entelektüeli anlatmak için söylediği şey. Bir insanın realite ile çok fazla..........
Emanete Sahip Çıkma Erdemi
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Uygurların, Sakaların, Hunların, Göktürklerin, Selçukluların, Osmanlıların dönemlerindeki başarılarına, yenilgilerine, zafiyetlerine tarih sayfalarında şahit ..........
Yurtsever Meşruiyet
Mevlüt UYANIK
Arap Baharını Yemen’de yaşayan bir akademisyen olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu travmaya dair değerlendirmelerimi paylaşarak bu sarmalın Türkiye ...........
 Oku! Demişti…
Orhan ARSLAN
Cebinizde ve çantanızda mutlaka kitap bulundurunuz. Her fırsatta hemen kitabınızı açınız ve okuyunuz. Aydın, münevver olunuz; önce kendinizi, ..........
Türk-İslam Medeniyetinde Mâturîdîliğin Önemi ve Rolü
Ayyüce DALKILIÇ
Türk kültüründe, İslam öncesi ve sonrası dönem arasında köprü işlevi gören Mâturîdîlik, günümüze değin birçok aydın şahsiyetin araştırma konusu ve durağı ...........
 İslam, Demokrasi ve Siyaset
Yıldız AKPOLAT
Sosyal bilimlerin ana kollarından biri sosyal sorunlara çözüm üretmek ise diğer ana kolu teorik yani sosyal düşünceyi kavramak ve analiz etmektir. Sosyal ...........
 Erol Güngör ve Milliyetçilik Kavramı
Merve Suna ÖZEL
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Osmanlıcılık ve İslamcılık hareketlerinin devleti kurtarma arayışlarına cevap vermeyişi Türkçülük ...........
Sokrates’de Erdem Düşüncesi
Bedia AKARSU
Sokrates cesaretin ne olduğunu sorup da Lakhes’den “bir kimse savaş dizisindeki yerinde durarak, kaçmaksızın düşmana dayanmağı aklına koymuşsa,.........
Siyaset Düşüncesinin Eleştirisi
Ayhan BIÇAK
Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 Perşembe günü Diyarbakır’da doğmuştur. Annesi Zeliha Hanım, babası Tevfik Efendidir. (Şehsuvaroğlu, 2003, s. 20) Tevfik Efendi, .........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Söyleşi
“Millet Olmada Dil ve Edebiyatın Rolü” Üzerine Prof.Dr. Saadettin Yıldız ile Söyleşi
Dil, milletin kendini ifade etme ve bir kültürel varlık inşa etme aracıdır dil. Bu anlamda, sadece iletişim aracı olmakla kalmaz. Bu konuyu daha önceki ...........
Hikaye
Yüreğimi Sana Bıraktım
Necdet EKİCİ
İkindi güneşi, kül rengi bir aydınlığa gömülü can çekişiyor veya kurşuni bir tülün ardında sızlanan kırmızı kör bir ampul… Astıma yakalanmış hava sanki insanın ..........
Gençlerden
Türküz Varacağız Kızılelma’ya
Buğra GÜLDEREN
Toplumların en gelişmiş yaşama şekli ancak “millet” olmakla olur.. Millet, köklü bir geçmişe dayanan, etnik unsur fark etmeden, aynı dili konuşan, ...........
Kırım Hansarayı Örneği Üzerinden Milli Kimliğe Ne Kadar Sahip Çıkıyoruz?
Metehan KAYGI
Bir milletin meydana getirdiği eserler o milletin kimliğidir.Bir kişi nasıl tüm resmi işlerinde kullandığı kimliğini özenerek korursa millet de meydana getirdiği ..........
Bir Aksiyon Adamı: Ahmet Ferit Tek
Serhat ÖLÇER
Ahmet Ferit Tek, İkinci Meşrutiyet sonrası ve Cumhuriyet döneminin en tanınan simalarından biriydi. Bu dönem zarfında vuku bulmuş 31 Mart hareketi, Balkan...........
Nurettin Topçunun Düşünce Sisteminde Devlet ve Demokrasi
Vehbi ÜNAL
Nurettin Topçu’nun devlet ve demokrasi konusuna yaklaşımının anlaşılmasına yönelik bu çalışmada; Onun devlet ve demokrasi kavramına yüklediği anlam, ...........
Kültür – San’at
Yahya Kemal’den Anneli Bir Hatıra
Muharrem DAYANÇ
Anı, deneme, şiir, öykü ve romanlarında babalarına yer/rol veren edebiyatçılar elbette çoktur, fakat bu insanların edebî metinlerinden hareketle gençlik ve...........
Türk Müziğinin İlk Devirlerdeki Vaziyeti ve İntişârı Erhan KARAOĞLAN
Sanatın, doğrudan ruha hitâp eden bir dalı olan müzik, beşeriyetin ruhanî manada zarûrî bir ihtiyacı hâline gelmiştir âdeta. Antik devirlerde müziğin ... ..........
Kanonik Anlatılar ve Millî Törenler Niçin Gereklidir
Metin SAVAŞ
Kanonik metinler de arındırıcıdır. En azından sarsarak uyandırıcıdır. Kanonik metinler motive edici oldukları için bireyden ziyade topluma tesir ...........
Haçlılar Anadolu’da – 2
Hasan ERDEM
Konstantinopolis önlerine ulaşan Haçlılar’ın reisini merak eden İmparator, keşiş Pierre’i sarayına davet etti. Aleksios huzuruna çıkan Pierre’e bazı tavsiyelerde ...........
''Sahnesi Olmayan Adam : Akif''
Abdülkadir İLGEN
Akif’in bîçare gölgesi, O’ndan ayrıldığının farkında olduğu içindir ki hem sıfırdır, hem de Bir. Zaten varlık da sıfırla Bir arasındaki bir ilişkiden ibaret .........
Bir Şair Suzan ÇATALOLUK
Suzan ÇATALOLUK ve şiirleri için tıklayınız......
Bir Dost M. Saffet SARIKAYA
Tarihten Tarihten : Kudüs’ün Kısaca Tarihi ve Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Sonu Oktay BERBER
Bir Yer Samsun, Çarşamba, Göğceli Çivisiz Camii

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.