Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 3 SAYI : 25 KASIM 2017
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
Türk Müslümanlığı Eleştirileri Üzerine
Mustafa DELİKURT
Kendisini “İslâmcı” olarak tavsif eden pek çok insan, Türk Müslümanlığı kavramını anlamak, tahlil etmek, sonra yorumlamaya çalışmak yerine, Selefî bir zihin yapısının..........
 Duygusuz Nesil
Doğan CEYLAN
Hayatın gerçeklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları ...........
 Meâlcilik Mehmet MAKSUDOĞLU
İki yüz yıldır ağır baskısı altında kaldığımız kültür istilâsı yüzünden, geçer akçe görülmemesine ek olarak ‘çok zordur’, ‘karışıktır’ propagandası ve onun sonucu ...........
Gökalp’in Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür - Medeniyet Teorisi
Celaleddin ÇELİK
Fil, kendi gücünün farkında olmuyor ama, geçmişte büyük, gerçekten de çok büyük işler yapmış Müslüman Türk milletinin çocukları, geleceğin insanını ...........
Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri
İhsan FAZLIOĞLU
Herhangi bir konuda bir seyir defterinin düzenlenebilmesi için, öncelikle hem üzerinde yürünülen yolun mahiyeti (neliği) hem de yolda yürüyenin hüviyeti(kimliği) açıklığa ...........
Protestan Etiğine Dayalı Liberal Ahlakilik ve Ekonomik Küreselleşme
Hüsnü Ezber BODUR
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünya ölçeğinde görülen değişmeleri vasıflandırmak için kullanılan küreselleşmenin temel akidelerinden birini, bu süreçte üsten...........
Eğitimde İrtifa Kaybediyoruz Orhan ARSLAN
Bir ülkede okul yoksa çok kötü demektir. Okul olup da, amaçsız ve eksik eğitim yapıyorsa, ülke mahvolmuş demektir.
Eğitimin kalitesi, eğitim sistemini..........
 Sessiz Karanlık
Sait BAŞER
Toprak altında çatlayan, karanlığın içinde filizlenen tohumlar gibi, sessizlikte doğarlar, sessizce büyürler içimizde. O insanlığı sarsan, âleme İsrâfil’in suru gibi tesir ...........
Adâlet Mülkün Temelidir
Turgut GÜLER
Türk töresinin temel direkleri arasında bulunan könilik (adâlet), en tanınmış vasıflarımızı, kendi boyasıyla renklendirmiştir. Yûsuf Has Hâcib, Kutadgu ..........
Sevgiyi Gizlemek
Şahver ÇELİKOĞLU
Allah muhabbetinin alâmetlerinden birisi de, kulun, sevdiği Yüce Mevlâsını yücelterek, O’ndan çekinerek, O’nu gözünde büyüterek ve kendisinden hayâ ederek ...........
Türk Dünyası’nda Bozkurtları Kim Diriltecek?
İrfan ÜNSAL
Herkesin bildiği gibi 1990’lı yılların başından beri artık bir Türk Dünyası gerçeği var... Ve bu gerçeği artık dost-düşman herkes görüyor ve kabul ediyor. 1996-99 yılları ...........
Söyleşi
Beşir Ayvazoğlu İle Roman Üzerine Söyleşi Öteden beri Tanpınar için kapsamlı bir okuma kılavuzu veya “Tanpınar Sözlüğü” hazırlamak gerektiğini düşünüyor ve bu fikrimi zaman zaman dostlarımla ...........
Hikaye
İşportacı
Abdullah MOLLAOĞLU
Bu gün düne göre daha sıcak. Karşıdaki şerbetçi nasıl da fokurdatıyor soğuk soğuk karadutu. Susuzluğumu keseceğini bilsem iki bardak birden içeceğim. Ama ...........
Gençlerden
Türk Toplumunda Modernleşmenin Devamlılığı Üzerine Ayyüce DALKILIÇ
Öncelikle yazımıza modernleşme fikri üzerine Türk toplumundaki yaklaşımlarla başlayarak modernleşme kavramını temel anlamıyla açıklamaya çalışalım. ...........
Sâfi Sevgilerle...
Büşra DEMİR
Şiir okumaya ne zaman başladım hatırlamıyorum fakat yazmaya başladığım tarih dün gibi aklımdadır. Yorgunluğum, mutluluğum, hüznüm ne varsa o ..........
Hayatı Kucaklayan Yazılar’a Dair...
Remzi Can ÖZTÜRK
Hayatı “kucaklayan” kırk denemeden mürekkep, başlıkta adı geçen eserin okumasını gece itibariyle bitirdim. Ardı ardına çevrilen sayfalar ve kitabın sağ üst kısmında ...........
Kutadgu Bilig’e Göre Türklerde Adalet Anlayışı
Mehmet Ali ÇAKMAK - Rumeysa TEZCAN
Türklerin devlet kurmada hünerli oldukları kadar idare etmede başarılı olamadıkları algısı vardır. Bu düşüncenin oluşmasında eski Türklerde yazılı hukuk kurallarının ...........
İslam Düşüncesinin Entelektüel Temellerinin Yeniden Yorumlanmasında Mâturîdi’nin Katkısı
Mehmet Zeki İŞCAN
İslam düşünce geleneğinden din sahasında yaşanan buhranlara yeni projektörler tutmak mümkündür. Fakat burada geçmiş bir kılavuz olarak değil, bir düşünce ...........
Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük
Veli URHAN
Düşünce tarihine, Greklerden günümüze gelinceye kadar, bütünlüğü içerisinde bakıldığında, genel hatlarıyla birbirinden farklı iki adalet anlayışının oluşageldiğini ...........
Ülgener’in Dikotomik Yönteminde Meslek Ahlakı ve Ahilik
Mustafa ARSLAN
Sabri Ülgener’in meslek ahlakı ve ahilik kurumu hakkındaki değerlendirmelerinde, “dikotomik çözümlemeci yaklaşımı” kullandığı görülmektedir. Toplumdaki ...........
Islahtan Devrime: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı-Türk Siyasî Düşüncesinde Değişim Algısı
Enes KABAKÇI Özgür ADADAĞ
Düşünceler, toplumsal ve siyasal bağlamlarından soyutlanarak incelenemezler. Fikir akımları da toplumla- rın karşı karşıya kaldıkları sorunlara cevap verme ..........
Türk Milletinin Hayatında, Türk Kültüründe Din ve İnanç
Muzaffer ÖZDAĞ
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının oluşturduğu mekâna Eski Dünya denir. XVI.ncı yüzyıl başlarına kadar insanoğlu Dünyayı bu üç kıta ile onu çevreleyen denizlerden ...........
Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri
Şerif MARDİN
“Toplumun bir merkezi vardır.” Ama nasıl ki, bazı toplumların ötekilerden daha sağlam merkezleri varsa, bu merkezler oluşturulurken kullanılan malzeme de ..........
Kültür – San’at
 Eskişehir Şairler Derneğinden Portreler İbrahim Sağır Ağabey
Mehmet Ali KALKAN
Eskişehir Şairler Derneği’nde her kişi başka bir dünyaydı. Hepimiz ayrı ayrı çok da normal olmayan işler yapıyorduk. Rasim’in niyeti yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı ...........
Cuma Günü, Akşam…*
Metin SAVAŞ
“Cuma Günü, Akşam…” romanı esas itibarıyla “terk edilmiş yaşlılar” temasını işler gibi görünse de, buradaki terk edilmişlik, Tatar halkının Sovyet rejimi altındaki kültür ...........
Müslüman Türkler Anadolu’da
Hasan ERDEM
Hun ve Sabar Türklerinden sonra Anadolu’ya üçüncü Türk girişini 8. Yüzyıldan itibaren Müslümanlığı kabul etmiş olan ve Abbasiler için savaşan Türkler gerçekleştirdiler. ...........
 "Bursa'da Bir Aktab Dükkânı"
Saliha MALHUN
Arap Şükrü Sokağı, sabah akşam değiştirmediğim güzergâhımdır. Eskiden kışları yerler biraz kaygan ve çamurlu olurdu ama öğleye varmadan çabucak..........
Necip Fazıl Şiirine Dokunuşlar
Saadettin YILDIZ
Büyük sanatçılar, dünyamızı sıradan ölçülerin üstüne çıkaran dil ustalarıdır. Onlar, duygu ve düşünce dünyamızı millî kültürün taşıyıcısı olan dil ile genişletirler, ...........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Bir Şair Aşık Sefil Selimi Aşık Sefil Selimi ve şiirleri için tıklayınız......
Bir Dost Osman Turan
Tarihten Atatürk’ün Son Nefesi Hilmi ÖZDEN
Bir Yer Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.