Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 30 NİSAN 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
Kültür İstilâsının Şâheser Ürünü: Cumhûriyet Aydını
Mehmet MAKSUDOĞLU
Avrupa, teknikte gelişti, sanayi devrimleri yaptı, keşiflerle gittiği ülkeleri alabildiğine sömürüp çok zenginleşti, adam yerine koymadığımız Avrupa’lıya karşı üst üste yenilgilere uğradık. Ayakta kalabilmek telâşıyla, onları taklide ...........
 Afrin, AB ve Pesco; Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem
Esat ARSLAN
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Afrin’de boy boy kahramanlıklar gösterirken, başta Fransa ve Almanya olmak üzere neredeyse tüm AB üyeleri kapı kındırığından(aralığından) Türkiye’yi ve onun başarılı eylemlerini gözlemekle, .............
Çanakkale’den Afrin’e Yiğitleme…
Orhan ARSLAN
Savaşın en şiddetli anları yaşanıyordu. Türk topçuları Boğazı cehenneme çeviriyor, düşman zırhlıları da kıyı şeridindeki mevzilerimizi hallaç pamuğu gibi atıyor, kıran kırana bir savaş oluyordu ...........
 Memleketim
Sevil DAĞCI
Her şehrin, insanları etkileyen farklı enerjilerinin olduğuna inanırım. Şehrin havası, suyu, ahâlisi, etkiler bizi. “Tebdîli mekânda ferahlık vardır” derler. Gerçekten de sıkıntılı olduğunuz bir dönemde başka bir şehre, beldeye ya da ..........
 O, Hâlâ Güzel, Hâlâ En Câzib Şehir
Turgut GÜLER
Van Gölü’nün etrâfında yaşayan insanlarımız, Göl’den bahsederken ekseriyetle “deniz” tâbirini kullanıyorlar. Yakınındaki Erçek Gölü’ne kıyasla, Van Gölü’nde elbette deniz heybeti var. Lâkin Hazar Denizi - ki, bâzılarına göre ..........
Gençler Onu Sever, Bunu Sever….
Kenan EROĞLU
Tanzimat’tan beri yöneldiğimiz, cumhuriyetle birlikte tek hedefimiz, tek idealimiz ve tek örneğimiz olan batı, sonuçta hayran olduğumuz, sevdiğimiz, beğendiğimiz, tercih ettiğimiz, taklit ettiğimiz, özendiğimiz bir hayat ...........
Bir Kez Gönül Kırdın ise
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Yüce Allah, insanı sevgi ve saygıya layık bir varlık olarak yaratmış ve en üstün özellikleri de ona vermiştir. Kerim kitabı Kuranında Tin Suresi 4. Ayetinde: “Biz elbette insanı en güzel biçimde yarattık”, Bakara Suresi 30. Ayetinde: “Bir..........
Söyleşi
Şair Mehmet Ali Kalkan ile Şairliğe Kalkışan Saadettin Yıldız Arasında Söyleşme
Bazan bir kelime, bazan bir mısra insanı arkasından sürükler. “Kuş” dersiniz, kanat gelir, gökyüzü gelir, uçmak, özgürlük, hasret.. sıralanır ardından. Dünyamız dil, ağız tadımız, çiçek bahçemiz, can suyumuz…...........
Hikaye
Sevdaya Uzanan Yağmur Suzan ÇATALOLUK
Konuşmak için zorlandı. Yutkundu birkaç sefer. Annesi geldi aklına. Son nefesini vermeden evvel söyledikleri. İçi bulandı, başı döndü. Ama toparladı kendini. Onu düşündü, canı gibi sevdiği o kadını, ...........
Gençlerden
Sevdaya Uzanan Yağmur Suzan ÇATALOLUK
İİki genç adam tokalaşmanın ardından pazar yolunda ilerlerken çeşmenin hizasına gelince patikaya saptılar. Pazara gitmek için bu yolu hiç kullanmadıkları halde Abidin sesini çıkarmadan Süleyman’ı takip etti. Yedi sekiz ..........
Psikolojik Baskı Etkisinde Türk Gençleri: Kıskançlık
Senem KARABULUT
Kıskançlık, psikolojik baskı, tacizci bir davranış biçimi olup özellikle alışılmış ve güç dengesi olmadığında başkalarını etkilemek için onları zorlama ya da onlar üstünde baskı kurmaktır. Kadın-erkek ilişkilerinde, aile içinde, ..........
Çanakkale’den Vatana Bakmak
Fatih Mehmed ÖNAL
Çanakkale Zaferi, Türklerin destan yazdığı, vatanı için neler yapabileceğini tüm cihana gösterdiği kutlu bir zafer. Türk’ün ne demek olduğunu bilmeyen, varlığını küçümseyen emperyalist İngilizlere atılan bir ...........
Şahsiyet
Nurettin TOPÇU
Gençlik çağında en sür’atli gelişmesini yapan insan şahsiyeti, ruhî içtimaî olmak üzere iki türlü unsurların bütününden yapılmış manevî bir terkiptir. Ruhî unsurlar, tasavvurlar, ümitler, idealler, hareket iradesi ...........
Kültürel Gelişim Yolunda Evrensel Medeniyet Bilincinin Temelleri
Lütfi ŞEYBAN
Evrensel kavramı, son asırda küresel hâkim güçlerin kendi nüfuz alanlarını genişletmek ve sağlamlaştırmak amacıyla oluşturdukları kültürel coğrafyalarında sıkça kullandıkları, daha doğru deyişle istismar ettikleri bir değer .........
Kapitalizm ve Osmanlı Ekonomisi
Harun Talha AYANOĞLU
Bir toplumda kapitalizmin gelişmesini anlamanın püf noktası o toplumun feodal dönem uzantılarını da incelemektir. Zira kapitalizm anlık bir mefhum değil, bilakis çok uzun bir sürecin sonunda ortaya .........
 Fârâbi’nin İdeal Devleti: Erdemli Şehir
Demokaan DEMİREL
Fârâbî’nin erdemli şehir adlı eseri Türk-İslam düşünce hayatında hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Fârâbî’nin felsefi görüşleriyle kurguladığı toplum-devlet ilişkisini son derece açık bir biçimde ...........
 Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği
Ali Rıza SAKLI
Kavimler, diller ve kültürler; tarihin en eski devirlerinden beri var olagelmişlerdir. Ancak bir millete mensup olma bilinci, Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan ve insanlık tarihi bakımından yeni sayılabilecek bir olgudur............
Türkiye’de Din Anlayışı
Hasan ONAT İnsan,“oluş” halindeki bir varlıktır. İlk hücrelerin teşekkülüyle birlikte başlayan bu sürecin ilk aşaması, insanın son nefesini vermesiyle birlikte tamamlanmış olur. İnsanoğlu, değişmeyi farketmese bile, hem fizyolojik, ..........
İslamcı Hareketin Özgün Fikir Adamı: Said Halim Paşa
Ercan YILDIRIM Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin kaynaklarına, bu kaynakların şekillendiği ortama, matbuata ve kişilere bakıldığında erken dönemlerde çok büyük çeşitlilik gözlenmez. İslamcılığın Tanzimat - II. Meşrutiyet.........
Kur’an’da Sosyal Değişim
Abdurrahman KASAPOĞLU
Toplumsal hayat dinamiktir ve sürekli bir değişme halindedir. Değişme, tüm insan toplumlarında, sosyal sistemlerde her zaman var olan, sürekli olarak işleyen karşı konulmaz bir durumdur. Zaman içerisinde ...........
Kültür – San’at
İnsan, Tanrı’nın Mucizelerinin Sona Erdiği Yer
Muharrem DAYANÇ
Oldum olası sanatçıların yetişmesinde kültürel bir ortam olarak mekânın ayrı bir yerinin olduğunu düşünmüşümdür. Bu mekân kavramını genelden özele doğru daraltılırsak bir yaşama alanı olarak kentlerden ...........
Füsun Menşure ve Konforlu Yalnızlık Kitabı Üzerine Aysun Demirez GÜNERİ
“Konforlu Yalnızlık” kitabında giderek toplumsal değerlerinden uzaklaşırken kendine yabancılaşan insanların zarar görme endişesi ile tercihli bir yalnızlığa yönelişi anlatılıyor. Her bir satırda kendinizi bulabileceğiniz ... ..........
Vitamin ve Afyon Olarak Atlantis Efsanesi
Metin SAVAŞ
İnsanoğlunun bu dünyadaki serüveni daima buhranlı olagelmiştir ve buhran devam etmektedir. Kıyamet kopmadıkça sorunlar da son bulmayacaktır. Kıyameti ister teolojik bağlamda (Tanrı’nın vaadi olarak) ...........
Otlukbeli Büyük Türk ile Küçük Türk’ün Savaşı
Hasan ERDEM
Ömrü hayatında top, tüfeng cengi görmemiş Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, kapısının önünden ayrılmayan Venedik elçisi Catherino Zeno’nun ve Fatih’in halasının oğlu olan Karamanoğlu Pir Ahmed Bey’in telkinlerine ...........
Şeyh Abdülbâkî Nâsır Dede’den Müzik Nazariyâtımıza Dâir Bir Temel Eser: Tedkîk u Tahkîk
Fatma Âdile BAŞER
Tedkik u Tahkik, Osmanlı Sultanı III. Selim’in(1761-1808) emriyle yazılmış bir Türk müziği nazariyatı kitabıdır. Yazarın kendi eliyle yazdığı nüsha 42 yapraktır. Yazar kısa bir zaman sonra, yine Sultan’ın emriyle bu esere, .........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Bir Şair Mehmet Ali KALKAN
Mehmet Ali KALKAN ve şiirleri için tıklayınız......
Bir Dost Saadettin YILDIZ
Tarihten Ötüken: “Türklüğün Başkenti”
Bir Yer Tarsus Şelalesi - Mersin

 

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.